gömüşmek işlik

Gömmäge kömek etmek, gömmäge kömekleşmek.

  • Hapa gömüşmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem gömüşmek - gömşer, gömşüpdir.