gölegçi at

[gö:legçi]

Ölüni jaýlamaga gatnaşýan adam.

 • Gölegçiler Halnazary mazarlyga alyp baranlarynda, onuň gabry gazylyp gutaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Göýä atalarynyň gölegçisi ýaňy ugran ýaly bolup oturýarlar. («Görogly» eposy)

 • Gölegçiler aradan çykany jaýlap geldiler.


Duş gelýän formalary
 • gölegçiler
 • gölegçilere
 • gölegçileriň
 • gölegçilige
 • gölegçilik
 • gölegçilikden
 • gölegçimi
 • gölegçiniň
 • gölegçisi