gök sypat

[gö:k]

Göz ýetimdäki howa giňişli, ýeriň ýüzünden görünýän atmosfera, asman.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gök - gögüm, gögüň.

gök bogma

Aýa ele çykýan iriňli çiş.

  • Onuň gök gabarjygy ýaryldy.

gök damak

  1. Zor alkymy gök hatjyk, yssy wagtlarda çöplere çykýan hažžyk.

  2. Botanika Haşal otuň bir görnüşi.

gök garga

Zoologiýa Ýelegi gök garga.

gök hokar

Zoologiýa Injigi, çüňki, boýny uzyn, gögümtil ganatly guş, gök hokarlar suwuň gyrasynda durýardylar.