gögeýin

[gö:geýin]

Iňňesi bilen haýwanlary çakýan we onun ganyny sorýan ullakan gök siňege meňzeş möjejik.

  • Düýe çökmän, ol öň aýaklary bilen döşündäki gögeýini kowdy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Kynjyrap dek duranok. («Görogly» eposy)