gödensiz

Gelşiksiz, tagaşyksyz, uly.

  • Gorkusyndan ýaňa düýeleriniň gödensiz aýaklary bütin göwresine çenli saňňyldaýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bu keýwany aýallaryň bileklerinde gödensiz ýasalan gadymy bäşgoşma bilezik görünýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň gödensiz ellerini göreniňde, ol hiç wagt hem haly çitip, nepis nagyşlar salan, däldir diýip pikir edersiň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)