gödek sypat

 1. Daş görnüşi tagaşyksyz, betgelşik.

  • Ol daşyndan göräýmäge agras, gödek we irimçikdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. Zoňtar, sypaýyçylyksyz, edepsiz, ýakymsyz, gelşiksiz.

  • Gödek sesi bilen gygyrdy. («Tokmak» žurnaly)

 3. Hiçbir zada eli gelişmeýän, usully däl, çemesiz, ukypsyz.

  • Gödek adam özüňe belli.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gödek - gödegi.


Duş gelýän formalary
 • gödege
 • gödeginde
 • gödegiň
 • gödegrägem
 • gödegräk
 • gödekden
 • gödekdi
 • gödekdir
 • gödeklerden
 • gödekleri
 • gödeklerimiz
 • gödekleriniň
 • gödeklige
 • gödekligem
 • gödekligi
 • gödekligim
 • gödekliginden
 • gödekligini
 • gödekliginiň
 • gödekligiň
 • gödeklik
 • gödeklikde
 • gödeklikden