göş

[gö:ş]

Dialektal söz seret et

  • Göşüň jylkarak ýerinden bir kilo aldym.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem göş - göşüm, göşüň.