göçgünli sypat

  1. Keýpi tiz göterilýän, tiz gyzýan.

    • Göçgünli adam.

  2. Batly, haýbatly.

    • Obanyň arasynda göçgünli ses ýaňlanýardy, dumly-duşdan göçgünli ses çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Göçgünli gürrüň etmek.