göçgünli sypat

 1. Keýpi tiz göterilýän, tiz gyzýan.

  • Göçgünli adam.

 2. Batly, haýbatly.

  • Obanyň arasynda göçgünli ses ýaňlanýardy, dumly-duşdan göçgünli ses çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göçgünli gürrüň etmek.


Duş gelýän formalary
 • göçgünliden
 • göçgünlidi
 • göçgünlilige
 • göçgünliligi
 • göçgünliligine
 • göçgünliliginiň
 • göçgünliligiň
 • göçgünlilik
 • göçgünliräk