göçe-göçlük

Köpçülik bolup gyssagly göçmeklik, çalt-çaltdan göçmeklik ýagdaýy.

  • Heý şeýle-de bir göçe-göçlük bolarmy? («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem göçe-göçlük - göçe-göçlügi.


Duş gelýän formalary
  • göçe-göçlükler