göçüm

Küşt, damka we ş. m. oýunlarda çöpüň bir öýden ikinji bir öýe edýän göçi, göçer, göç.

  • Garry küştçi Pälwan aga üçünji göçümde ýalňyşdy.