gäwüşeşmek işlik

Bilelikde gäwüşemek, ýerli-ýerden gäwüşäp durmak (düýe, goýun ýaly mal hakda).

  • Köşekli düýe bilen guba duluç arkaýyn gäwüşeşip otyrdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Agyr süri gäwüşeşip ýatanda, Aýdymlar janlanýar diller içinde. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)