gämiklemek işlik

  1. Gögerip çykmak, gämik bolup çykmak.

    • Eýýäm gowaça gämikläpdir. («Kolhoz günleri»)

  2. Bir ýa birnäçe tohum taşlap, aýry-aýry edip ekmek.

    • Daýhan öz ekinine eýelik etdi, joýa gazdy, gawun gämikledi, künji ekdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)