gädişdirmek işlik

  1. Gädik-gädik edip çykmak, her ýerinden ýykmak.

  2. Köp zadyň gyrasyny, erňegini döwüp çykmak, bir zadyň gyrasyny gädik -- gädik edip çykmak, gemrik-gemrik etmek.