gäbermek işlik

Güberilip durmak, çişmek, pökgermek.

  • Onuň garny gäberipdir.