furgon at

Ýük daşalýan dört tigirli araba.

  • Harmanda agta gapgarýanlaryň ýanyna üç-dört gezek dagy bardy, ol ýere iki furgan odun getirtdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • furgona
  • furgondan
  • furgonlar
  • furgonlary
  • furgonlaryny
  • furgonly
  • furgony
  • furgonyň
  • furgonça