frezer at

  1. Her hili zadyň ýüzüni bejermek üçin ulanylýan, aýlanyp hereket edýän köp dişli gural.

  2. Topragy ýumşatmak, kesekleri owratmak we torf kesmek üçin ulanylýan maşyn.


Duş gelýän formalary
  • frezere
  • frezerli