frank

Fransiýa, Belgiýa ýaly käbir daşary ýurt döwletleriniň pul birligi.

 • Çykdajylardan girdejileriň artygy 16, 3 milliard franka barabardyr. («Ýaş Kommunist» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • franka
 • frankdan
 • franklar
 • franklara
 • franklarda
 • franklardan
 • franklardyr
 • franklary
 • franklarynda
 • franklaryndan
 • franklarynyň
 • franklaryň
 • franklyk
 • franklyň
 • franky
 • frankyny
 • frankyň