fotowitrina

Fotografik suratlar ýerleşdirilýän witrina.

  • Görnükli ýerlerde goýlan fotowitrinalar we diagrammalar ýurdumyzyň senagatynyň gazanan üstünlikleri hakynda gürrüň berýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • fotowitrinalar