fotomontaž

Belli bir oý-pikir döretmek üçin bir tema degişlilikde ýygnalyp, bir kagyzyň ýüzüne ýelmenýän suratlar.

  • Şu ýylyň içinde 18 gezek kitap sergisi we 28 gezek fotomontaž guralypdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ol indi owadan nagyşlanan fotomontaž çykarýar. («Pioner» žurnaly)