formula

  1. Söz bilen berilýän gysgajyk kesgitleme.

  2. Şertli bellikler bilen bellenilýän matematiki ululyklar.

    • Gaz halynyň formulasy. («Fizika» kursy)

  3. Algebraik formula.

  4. Himiki jisimleriň düzülişiniň harplar bilen görkezilişi.

    • Suwuň formulasy.