formalaşmak işlik

Belli bir forma gelmek, belli bir formany kabul etmek.