formalaşdyrmak işlik

Belli bir forma getirmek, belli bir forma salmak.