fonar

  1. seret panus

    • Fonar göterip, suw tutýan suwçular uzyn gije suw tutdular.

  2. Kiçijik batareýa bilen ýanýan el çyrasy.

    • Jübi fonarynyň yşygyny 0, 5 kilometrden görmek bolar. («Pioner» žurnaly)