flot flot

Bir ýurduň, bir deňziň harby ýa-da söwda gämileriniň jemi, toplumy.

 • Duşmanlaryň merkin berer, Harby deňiz flotumyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Onda, siz meni entek derýa flotunyň işgäri hasap edäýiň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem flot - flotum, flotuň.


Duş gelýän formalary
 • flota
 • flotda
 • flotdaky
 • flotlary
 • flotumyz
 • flotuna
 • flotunda
 • flotuny
 • flotunyň
 • flotuň
 • floty