flot

Bir ýurduň, bir deňziň harby ýa-da söwda gämileriniň jemi, toplumy.

  • Duşmanlaryň merkin berer, Harby deňiz flotumyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Onda, siz meni entek derýa flotunyň işgäri hasap edäýiň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem flot - flotum, flotuň.