filial

Bir edaranyň özbaşdak bölümi.

  • MLI-niň Türkmenistan filialynyň kollektiwi jogapkärli wezipäniň üstünlik bilen hötdesinden gelipdir. («Türkmenistan Kommunisti» žurnaly)

  • Uly teatryň filialynyň sahnasynda Türkmenistanyň teatrynyň ýaş kollektiwi uly abraý gazandy. («Mydam Taýýar» gazeti)