filial fi‧lial

Bir edaranyň özbaşdak bölümi.

 • MLI-niň Türkmenistan filialynyň kollektiwi jogapkärli wezipäniň üstünlik bilen hötdesinden gelipdir. («Türkmenistan kommunisti» gazeti)

 • Uly teatryň filialynyň sahnasynda Türkmenistanyň teatrynyň ýaş kollektiwi uly abraý gazandy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • filialdan
 • filiallar
 • filiallara
 • filiallary
 • filiallaryna
 • filiallarynda
 • filiallaryny
 • filiallarynyň
 • filiallaryň
 • filialy
 • filialyny
 • filialynyň
 • filialyň