ferma fer‧ma

 1. Kolhozlarda we sowhozlarda oba hojalygyň, maldarçylygyň bir pudagy bilen meşgullanýan ýöriteleşdirilen hojalyk.

  • Ferma müdiriniň kömegi bilen kolhoza salyndy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ferma müdiri öýe girmegi haýyş etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Kapitalistik jemgyýetde kärendesine alnan ýer uçastogynda ýa-da öz hususy ýerinde işleýän ýekebara hojalyk.


Duş gelýän formalary
 • ferma-da
 • fermada
 • fermadaky
 • fermadan
 • fermalar
 • fermalara
 • fermalarda
 • fermalardan
 • fermalardyr
 • fermalary
 • fermalaryna
 • fermalarynda
 • fermalaryndan
 • fermalaryny
 • fermalarynyň
 • fermalaryň
 • fermalylar
 • fermany
 • fermanyň
 • fermasy
 • fermasyna
 • fermasynda
 • fermasyndan
 • fermasynyň
 • fermaňyz