ferma

  1. Kolhozlarda we sowhozlarda oba hojalygyň, maldarçylygyň bir pudagy bilen meşgullanýan ýöriteleşdirilen hojalyk.

    • Ferma müdiriniň kömegi bilen kolhoza salyndy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ferma müdiri öýe girmegi haýyş etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Kapitalistik jemgyýetde kärendesine alnan ýer uçastogynda ýa-da öz hususy ýerinde işleýän ýekebara hojalyk.