feodalizm feo‧da‧lizm

Kapitalizmden öňki jemgyýetçilik gurluş; bu gurluş wagtynda feodallar önümçilik serişdelerine doly eýeçilik edýärler hem-de krepostnoýçylyk ýagdaýynda garaşly bolan daýhanlaryň zähmetine esaslanýarlar, şonuň ýaly-da feodallar özleriniň territoriýasynda döwlet häkimiýetini amala aşyrmaklyk hukugyndan peýdalanýarlar.


Duş gelýän formalary
  • feodalizmden
  • feodalizme
  • feodalizmi
  • feodalizmiň