feodal feo‧dal

Feodalizm döwründe krepostnoý daýhanlaryň zähmetini ekspluatirleýän iri ýer eýesi, pomeşçik.


Duş gelýän formalary
 • feodala
 • feodaldan
 • feodallar
 • feodallara
 • feodallardan
 • feodallary
 • feodallaryn
 • feodallaryna
 • feodallaryndan
 • feodallaryny
 • feodallarynyň
 • feodallaryň
 • feodaly
 • feodalyndan
 • feodalynyň
 • feodalyň