fenologiýa

Biologiýanyň haýwanlaryň we ösümlikleriň ösüş hadysalarynyň kanunydygyny hem-de döwürleýindigini öwrenýän bölümi.