felýeton fel‧ýe‧ton at

Gündelik temalar boýunça çeper we täsirli ýazylýan, kemçilikleri ýazgarýan, ýiti tankytlaýan gazet makalasy.

 • Aman, seniň gazet-žurnallara käwagt goşgujyklar gülküli felýetonlar ýazaýmajygyň bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Felýotonda bir adamynyň ownuk-uşak kümsükligi, eliniň egriligi hem onuň başga pis häsiýetleri berk urlupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Felýetonyň söz başyny okap, kikir-kikir güldi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • felýetona
 • felýetonda
 • felýetondan
 • felýetonlar
 • felýetonlarda
 • felýetonlary
 • felýetonlaryny
 • felýetony
 • felýetonyň