federasiýa

  1. Syýasy termin Özbaşdak birnäçe döwletleriň bir döwlete birleşmeginden emele gelen döwlet.

  2. Aýry-aýry jemgyýetleriň, guramalaryň birleşigi.

    • Professional soýuzlaryň Butindünýä federasiýasy.