federalizm fe‧de‧ra‧lizm

Syýasy termin Döwlet gurluşynyň federatiw sistemasy, şonuň ýaly-da bir zadyň federasiýanyň prinsiplerine esaslanan gurluşy.


Duş gelýän formalary
  • federalizmiň