faza fa‧za

 1. Bir prosesiň dowamynda belli bir döwür.

 2. Bir zadyň ösüş we üýtgeýiş prosesiniň gidişindäki aýratyn stadiýa, pursat.

  • Gowaça köpçülikleýin güllemek we gozalamak fazasyna giripdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • fazada
 • fazadaky
 • fazadan
 • fazalar
 • fazalara
 • fazalarda
 • fazalardaky
 • fazalardan
 • fazalary
 • fazalaryna
 • fazalarynda
 • fazalaryndaky
 • fazalaryndan
 • fazalaryny
 • fazalarynyň
 • fazalaryň
 • fazalaýyn
 • fazaly
 • fazalydyr
 • fazalylar
 • fazalylaryň
 • fazany
 • fazanyň
 • fazasy
 • fazasydyr
 • fazasyna
 • fazasynda
 • fazasyndaky
 • fazasyndan
 • fazasyny
 • fazasynyň