faza

  1. Bir prosesiň dowamynda belli bir döwür.

  2. Bir zadyň ösüş we üýtgeýiş prosesiniň gidişindäki aýratyn stadiýa, pursat.

    • Gowaça köpçülikleýin güllemek we gozalamak fazasyna giripdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)