fason

Biçüw, nusga.

  • Ilde ýok fason geýim geýnişi başga işiniň-pişesiniň ýoklugyny aýdyp dur. («Tokmak» žurnaly)

fason atmak

Gowy geýnip, ulymsylyk etmek, gedemsi bolmak.

  • Nury diýer, eý ýaşlar, bir munut oturmalyň, fason atyp gezmegi hiç göwne getirmäliň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)