fasad fa‧sad

Uly ymaratlaryň öň tarapy.

 • Fasadyň ýokarsynda bolsa «hammam» sözi ýazylypdyr. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)

 • Aşgabatda iň gözel ymaratlaryň biri, fasady bezelgi, sütünli jaýyň işiginde peýda boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • fasadlary
 • fasadlaryň
 • fasadly
 • fasady
 • fasadyndaky
 • fasadyndan
 • fasadyny
 • fasadynyň
 • fasadyň