fasad

Uly ymaratlaryň öň tarapy.

  • Fasadyň ýokarsynda bolsa «hammam» sözi ýazylypdyr. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Pýesalar)

  • Aşgabatda iň gözel ymaratlaryň biri, fasady bezelgi, sütünli jaýyň işiginde peýda boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)