fartuk

Işde öňe tutulýan öňlük.

  • Ol fartugyny dakynyp, ýoldaşynyň gelerine taýýar bolup oturdy. («Pioner» žurnaly)

  • Fartuk bilen turbalaryn asynyp, Ak pagtanyň kesesinden gidipdir. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem fartuk - fartugy.