fartuk far‧tuk

Işde öňe tutulýan öňlük.

 • Ol fartugyny dakynyp, ýoldaşynyň gelerine taýýar bolup oturdy. («Pioner» žurnaly)

 • Fartuk bilen turbalaryn asynyp, Ak pagtanyň kesesinden gidipdir. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem fartuk - fartugy.


Duş gelýän formalary
 • fartuga
 • fartugy
 • fartugyndan
 • fartugyny
 • fartugyň
 • fartukda
 • fartukdyr
 • fartuklary
 • fartuklaryn
 • fartuklaryny
 • fartuklaryň
 • fartukly