fagosit fa‧go‧sit

Biologiýa Aýry jynsdan bolan ownujak jisimleri, bakteriýalary ýuwudýan hem özleşdirip siňdirýän kletka, öýjük.


Duş gelýän formalary
  • fagositler
  • fagositleriň