etmiş at

Ýazgarylýan , nädogry hereket, günä, aýyp.

  • Ol bizi özüniň bu etmişi bilen ile-güne çykar ýaly etmedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Meniň etmişim, utanjym ozaldan hem özüme ýetik. Onuň etmişi kändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Näme etmişim bar? (A. Kekilow, Söýgi)