etmiş at

Ýazgarylýan , nädogry hereket, günä, aýyp.

 • Ol bizi özüniň bu etmişi bilen ile-güne çykar ýaly etmedi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Meniň etmişim, utanjym ozaldan hem özüme ýetik. Onuň etmişi kändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Näme etmişim bar? (A. Kekilow, Söýgi)


Duş gelýän formalary
 • etmişde
 • etmişden
 • etmişdigini
 • etmişdir
 • etmişe
 • etmişi
 • etmişidir
 • etmişim
 • etmişime
 • etmişimem
 • etmişimi
 • etmişimizem
 • etmişimizi
 • etmişin
 • etmişinde
 • etmişinden
 • etmişindäki
 • etmişine
 • etmişini
 • etmişiniň
 • etmişiň
 • etmişiňe
 • etmişiňi
 • etmişiňiz
 • etmişiňize
 • etmişiňizem
 • etmişiňizi
 • etmişler
 • etmişlerden
 • etmişlerdir
 • etmişlere
 • etmişleri
 • etmişlerimiz
 • etmişlerimizi
 • etmişlerimiň
 • etmişlerin
 • etmişlerinde
 • etmişlerine
 • etmişlerini
 • etmişleriniň
 • etmişleriň
 • etmişleriňi
 • etmişli
 • etmişlidir
 • etmişlik
 • etmişliler
 • etmişlilik
 • etmişlini
 • etmişsiz