etmek işlik

 1. Bir işi amala aşyrmak, ýüze çykarmak, ýerine ýetirmek.

  • Men hem, keýigim, seniň edýän işiňi oňaraňok diýemok! (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Kelew, ketekçi onuň aýdyşy ýaly etdi. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Seniň eden pyssy-pyjurlygyň zerarly bolsa men ýaýak astynda galmaly. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bu işleri onuň özi etdi.

 2. Kömekçi işlik funksiýasynda: ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereketi aňladýar.

  • Subut etmek.

  • Mejbur etmek.

  • Hyzmat etmek.

  • Gulluk etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem etmek - edýär, eder, edipdir.