etdirmek et‧dir‧mek işlik

Bir işi amala aşyrtmak, ýerine ýetirtmek, ýüze çykartmak.

 • Ol hyýal derýasynda ýüzmegi dowam etdirýärdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Jaýyna gapy etdirdi.


Duş gelýän formalary
 • etdirdi
 • etdirdi-de
 • etdirdik
 • etdirdiler
 • etdirdim
 • etdirdiňiz
 • etdireliň
 • etdiren
 • etdirende
 • etdirenden
 • etdirendigi
 • etdirendigini
 • etdirendikleri
 • etdirendiklerini
 • etdireni
 • etdirenler
 • etdirenleri
 • etdirenlerinden
 • etdirenleriň
 • etdirenmiş
 • etdirenok
 • etdirenokdy
 • etdirensoň
 • etdirer
 • etdirerdi
 • etdirerdim
 • etdirerin
 • etdireris
 • etdirerler
 • etdirerli
 • etdirermi
 • etdirersiň
 • etdiresi
 • etdireýin
 • etdiribem
 • etdirip
 • etdiripdi
 • etdiripdim
 • etdiripdir
 • etdiripdir-de
 • etdiripdirler
 • etdiriň
 • etdirjegine
 • etdirjegini
 • etdirjek
 • etdirjekdigi
 • etdirjekdigimize
 • etdirjekdigine
 • etdirjekdigini
 • etdirjekdigiňize
 • etdirjekdikleri
 • etdirjekdiklerini
 • etdirjekdir
 • etdirjekleri
 • etdirme
 • etdirmedi
 • etdirmedigine
 • etdirmedik
 • etdirmegi
 • etdirmegidir
 • etdirmegimize
 • etdirmeginden
 • etdirmegine
 • etdirmegini
 • etdirmeginiň
 • etdirmegiň
 • etdirmejek
 • etdirmejekdigi
 • etdirmejekdigine
 • etdirmejekdiklerini
 • etdirmek
 • etdirmekde
 • etdirmekden
 • etdirmekdi
 • etdirmekdir
 • etdirmekleri
 • etdirmeklerini
 • etdirmeklige
 • etdirmekligi
 • etdirmeklik
 • etdirmekçi
 • etdirmelerde
 • etdirmeli
 • etdirmelidi
 • etdirmelidigi
 • etdirmelidigini
 • etdirmelidir
 • etdirmelimi
 • etdirmeris
 • etdirmese
 • etdirmeseler
 • etdirmez
 • etdirmezden
 • etdirmezdim
 • etdirmezler
 • etdirmezligi
 • etdirmezlik
 • etdirmeýän
 • etdirmeýär
 • etdirmeýärdi
 • etdirmeýärdiler
 • etdirmeýärler
 • etdirmäge
 • etdirmäge-de
 • etdirmäliň
 • etdirmän
 • etdirmändi
 • etdirmänligi
 • etdirse
 • etdirse-de
 • etdirseler
 • etdirseň
 • etdirsinler
 • etdiräýmez
 • etdirýän
 • etdirýändigi
 • etdirýändigine
 • etdirýändigini
 • etdirýändiginiň
 • etdirýändikleri
 • etdirýändiklerine
 • etdirýändiklerini
 • etdirýänem
 • etdirýäni
 • etdirýänidir
 • etdirýänler
 • etdirýänleri
 • etdirýänleriň
 • etdirýänçä
 • etdirýär
 • etdirýär-de
 • etdirýärdi
 • etdirýärdik
 • etdirýärdiler
 • etdirýärdim
 • etdirýärin
 • etdirýäris
 • etdirýärler
 • etdirýärmi
 • etdirýärsiňiz