esreşmek işlik

Köpçülikleýin esremek, lummur-lummur edişip ses çykarmak, kükreşmek.

  • Esreşýär erkekler, kükreşýär nerler. (N. Pomma, Saýlanan eserler)