eserdeňlik

Eserdeň bolmaklyk, ägälik, hüşgärlik, seresaplylyk, ätiýaçlylyk.

  • Eserdeňlik bilen iş görmek.

  • Eserdeňlik bilen hereket etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eserdeňlik - eserdeňligi.