eser

 1. Döredijiligiň önümi, işiň zähmetiň netijesi.

  • Ondan eseri diläp alyp bilmejegime takyk gözüm ýetdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýene-de kän çeper eser berjegime söz berýärin. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Edebi eser.

  • Saýlanan eserler.

 2. Birine bir zadyň edýän täsiri, täsir.

  • Ýa oňa heniz yşk eseri ýetmedimikä? ! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Çünki ýetişende yşgyň eseri, Joşan ýaş ýürekleň tolkuny galar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)