esaslanmak işlik

[esa:slanmak]

Bir zada (delile, tutaryga).

  • Daýanmak, bir zady esas edinmek.

  • Ony siz näme esaslanyp diýdiňiz?! (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Onuň henize çenli esaslanmadyk müňkürligi, häzirki nämälimlik zerarly durdugyça güýçlenýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)