esaslanmak işlik

[esa:slanmak]

Bir zada (delile, tutaryga).

 • Daýanmak, bir zady esas edinmek.

 • Ony siz näme esaslanyp diýdiňiz?! (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 • Onuň henize çenli esaslanmadyk müňkürligi, häzirki nämälimlik zerarly durdugyça güýçlenýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • esaslanan
 • esaslananadyr
 • esaslananda
 • esaslanandygy
 • esaslanandygyna
 • esaslanandygyny
 • esaslanandyr
 • esaslananlar
 • esaslananlyk
 • esaslananymyzda
 • esaslanarlyk
 • esaslandy
 • esaslandylar
 • esaslandyr
 • esaslandyň
 • esaslanjak
 • esaslanjakdygyna
 • esaslanma
 • esaslanmadyk
 • esaslanmaga
 • esaslanmagy
 • esaslanmagyna
 • esaslanmagyndan
 • esaslanmagynyň
 • esaslanmagyň
 • esaslanmak
 • esaslanmaklary
 • esaslanmaklaryny
 • esaslanmaklyk
 • esaslanmalar
 • esaslanmalarda
 • esaslanmalardan
 • esaslanmalary
 • esaslanmaly
 • esaslanmalydy
 • esaslanmalydygyny
 • esaslanmalydyr
 • esaslanmalydyrlar
 • esaslanman
 • esaslanmasa
 • esaslanmasy
 • esaslanmasyna
 • esaslanmasyny
 • esaslanmasynyň
 • esaslanmazdan
 • esaslanmaýan
 • esaslanmaýar
 • esaslansak
 • esaslansaň
 • esaslanybam
 • esaslanyp
 • esaslanypdyr
 • esaslanýan
 • esaslanýandygy
 • esaslanýandygyna
 • esaslanýandygyny
 • esaslanýandygynyň
 • esaslanýandyklaryny
 • esaslanýandyr
 • esaslanýandyrlar
 • esaslanýanlygy
 • esaslanýanlygyndadyr
 • esaslanýar
 • esaslanýardy
 • esaslanýardylar
 • esaslanýarlar
 • esaslanýarmyka
 • esaslanýarys