ertirlik

[erti:rlik]

 1. Ertir nahary, ertir bilen, ir bilen iýilýän nahar.

  • Onýança Narjan apa ertirlik bişirip, olary çagyrdy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Merdanyň garry enesi ertirlik taýýarlady. (N. Geldiýew, Ilkinji sowgat)

  • Onuň özi üçin taýýarlanyp goýlan ertirlik bugaryp durdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Ertir üçin, ertire gerek bolan (zat).

  • Ol şu günlügini tapsa, ertirligini gaýgy etmezdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ertirlik - ertirligi.

ertirlik edinmek

Ertirlik nahary iýmek.

 • Ertirlik edindiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ertirligi
 • ertirliginde
 • ertirligine
 • ertirligini
 • ertirliginiň
 • ertirligiň
 • ertirligiňi
 • ertirligiňizi
 • ertirlikden
 • ertirlikler
 • ertirliklerde
 • ertirlikleriň