erkana

[erka:na]

Garaşly bolmadyk, azat, erkin, özbaşdak, öz ygtyýarly.

 • Azat ömür, erkana durmuş geçirýärsiň. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

 • Çüýşe ýaly dury asmanyň iş äleminde nurly Gün erkana ýalpyldaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ýamany, men onuň bilen erkana sözleşip biljek däl! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • erkanadyr
 • erkanalygy
 • erkanalygynda
 • erkanalygyny
 • erkanalygynyň
 • erkanalyk
 • erkanalykdadyr
 • erkanalykdan