erjellik

Bir işi amala aşyrmakda tutanýerlilik, gaýduwsyzlyk, öz diýenli bolmaklyk; kesirlik.

  • Onuň duşman garşysyna örän erjellik bilen göreşenini daş görnügi aýdyp durdy. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Oglanlar erjelligiň oňat göreldesini görkezdiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Feridäniň gorkusynda bolsa, gizlin gahar, tabyn bolmazlyk, erjellik duýulýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem erjellik - erjelligi.