erjeşmek işlik

Bir işi etmäge girişmek, bir işe baş urmak; biriniň garşysyna çykmak, biri bilen baş dalaşmak.

 • Gulluhanmydyr maňa erjeşjek! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Bolmasa, biziň Tejen otrýadymyz entek oňa erjeşerden az. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ikisi erjeşip, ili bulardy. (Durdy Gylyç, Goşgular)


Duş gelýän formalary
 • erjeşerden
 • erjeşerli
 • erjeşip
 • erjeşjek
 • erjeşme
 • erjeşmek
 • erjeşmesini
 • erjeşýän
 • erjeşýänligidir