erişmek işlik

Biriniň garşysyna çykmak, birine hüjüm etmek.

 • Indi özümize erşip başlady. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Onsoň hem kim bolupmyş ol, Meredow diýilýän, maňa erşer ýaly? («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem erişmek - erşer, erşipdir.


Duş gelýän formalary
 • erişleri
 • erişleriniň
 • erişleriň
 • erişme
 • erişmek
 • erişmezdiler
 • erişmäň
 • erişýändiklerini
 • erşer
 • erşip
 • erşiň