erbetleşmek er‧bet‧leş‧mek işlik

 1. Ýaramaz bolmak, murdar bolmak, ýaramazlaşmak.

  • Emma howanyň erbetleşmegi Durdyny ynjalyksyzlandyrmady. (K. Jumaýew, Dört dogan)

 2. Beterlemek, peselmek.

  • Gaýta gijara onuň haly has hem erbetleşdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Durdyýewiň haly erberleşip, iň ýokary derejesine ýetdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • erbetleşdi
 • erbetleşdir
 • erbetleşendigine
 • erbetleşendigini
 • erbetleşeninden
 • erbetleşenine
 • erbetleşenini
 • erbetleşer
 • erbetleşip
 • erbetleşipdi
 • erbetleşipdir
 • erbetleşmegi
 • erbetleşmegine
 • erbetleşmeginiň
 • erbetleşmek
 • erbetleşmeli
 • erbetleşmese
 • erbetleşmesi
 • erbetleşmän
 • erbetleşse
 • erbetleşýän
 • erbetleşýändiginden
 • erbetleşýänligi
 • erbetleşýär