erbetleşmek işlik

  1. Ýaramaz bolmak, murdar bolmak, ýaramazlaşmak.

    • Emma howanyň erbetleşmegi Durdyny ynjalyksyzlandyrmady. (K. Jumaýew, Dört dogan)

  2. Beterlemek, peselmek.

    • Gaýta gijara onuň haly has hem erbetleşdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Durdyýewiň haly erberleşip, iň ýokary derejesine ýetdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)